Ensimmäinen askel puutarhasuunnitelman aikaansaamisessa on yhteydenotto ammattitaitoiseen suunnittelijaan.

Suunnittelija tutustuu kohtseeseen ja tekee tarjouksen suunnittelutyöstä. Työn kustannuksiin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, saatavilla olevat pohjatiedot, kohteen laajuus, kohteen vaativuus (esim. korkeuserot, rakentamisen laatutaso) sekä tulosteiden määrä. Kustannuksiin vaikuttaa myös mitä seuraavista suunnitelmista tilataan: yleissuunnitelma, istutuspiirustus, havainnepiirustuksia, leikkauspiirustuksia, rakennepiirustuksia, työselitys, massaluettelo, kaluste- ja varuste- sekä valaistussuunnitelma, salaojitussuunnitelma, mittauspiirustus ja kustannusarvio.


Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmassa esitetään alueen toiminnot, tilajäsentely sekä poistettava ja säilytettävä kasvillisuus. Siitä selviää myös kohteeseen suunnitellut pinnoitteet, muurit, kasvillisuusryhmät (puut, pensaat ja perennat), kalusteiden sijoittelu ja valaistusperiaatteet. Yleissuunnitelman perusteella voidaan laskea kustannusarvio kohteen rakentamisesta.
Yleissuunnitelma laaditaan tavallisesti mittakaavaan 1:100 – 1:1000.
Pohjatietoina yleissuunnitelman tekemisessä käytetään pohjakarttaa sekä tarvittavia mittauksia kartan tueksi, aikaisempia suunnitelmia, suunnittelijan maastokäyntejä sekä asiakastapaamista, jolloin kartoitetaan kohteeseen kohdistuvat vaatimukset ja odotukset.
Hintaesimerkkejä yleissuunnitelmista (Lahden talousalueella):

Rivitalopiha alk. 800 €
Omakotipiha alk. 1000 €

Yleissuunnitelman lisäksi laaditaan em. suunnitelmia ja piirustuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti.